Hefting Medische Keuringen

Verzekeringskeuringen

Voor sommige verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering, is een medische keuring verplicht. Afhankelijk van het verzekerde bedrag wordt dit ook wel eens een Huisartsen- of Internistenkeuring genoemd.

De Internistenkeuring is een uitbreiding op de huisartsenkeuring waarbij er een uitgebreider bloedonderzoek en rustECG wordt verricht. In enkele gevallen kan er bij een Internistenkeuring eveneens een longfoto, een longfunctie of andere onderzoeken worden verlangd van de verzekeringsmaatschappij waar u uw verzekering wilt afsluiten.

Wij zullen u hiervan natuurlijk tijdens de keuring op de hoogte stellen. Hefting Medische Keuringen verzorgt dit soort keuringen flexibel en met korte wachttijden. Hierdoor kan de keuring vaak op zeer korte termijn worden verricht.

De voordelen:

De korte wachttijden en flexibiliteit van Hefting Medische Keuringen betekenen in de praktijk dat de acceptatie en verdere afhandeling van uw aanvraag bij de verzekeringsmaatschappij geen onnodige vertraging ondervindt.

Een snelle en doelmatige medische keuring betekent in de praktijk vaak ook een snellere afhandeling en acceptatie door de verzekeringsmaatschappij!

Doel van de keuring:

Het doel van de keuring is de geneeskundig adviseur van de betreffende verzekeringsmaatschappij in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, de aangevraagde verzekering door de maatschappij kan worden geaccepteerd.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde formulieren die U van Uw verzekeringsmaatschappij heeft gehad

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91

Verzekeringskeuringen

Voor sommige verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering, is een medische keuring verplicht. Afhankelijk van het verzekerde bedrag wordt dit ook wel eens een Huisartsen- of Internistenkeuring genoemd.

De Internistenkeuring is een uitbreiding op de huisartsenkeuring waarbij er een uitgebreider bloedonderzoek en rustECG wordt verricht. In enkele gevallen kan er bij een Internistenkeuring eveneens een longfoto, een longfunctie of andere onderzoeken worden verlangd van de verzekeringsmaatschappij waar u uw verzekering wilt afsluiten.

Wij zullen u hiervan natuurlijk tijdens de keuring op de hoogte stellen. Hefting Medische Keuringen verzorgt dit soort keuringen flexibel en met korte wachttijden. Hierdoor kan de keuring vaak op zeer korte termijn worden verricht.

De voordelen:

De korte wachttijden en flexibiliteit van Hefting Medische Keuringen betekenen in de praktijk dat de acceptatie en verdere afhandeling van uw aanvraag bij de verzekeringsmaatschappij geen onnodige vertraging ondervindt.

Een snelle en doelmatige medische keuring betekent in de praktijk vaak ook een snellere afhandeling en acceptatie door de verzekeringsmaatschappij!

Doel van de keuring:

Het doel van de keuring is de geneeskundig adviseur van de betreffende verzekeringsmaatschappij in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, de aangevraagde verzekering door de maatschappij kan worden geaccepteerd.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde formulieren die U van Uw verzekeringsmaatschappij heeft gehad

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91