Hefting Medische Keuringen

Rijbewijs CDE

Bij iedere vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs dient een medische keuring plaats te vinden. Deze regelmatige keuring is bedoeld om vrachtwagenchauffeurs veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. De keuring is verplicht bij de vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs en is een verplicht onderdeel voor het examen CDE.

U dient voordat U gekeurd gaat worden een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze gezondheidsverklaring kunt U ophalen bij stadwinkel of stadhuis, invullen en opsturen naar het CBR.

U kunt de gezondheidsverklaring ook digitaal downloaden en invullen via de website van het CBR. U heeft dan wel DigiD met SMS nodig. De kosten voor deze gezondheidsverklaring zijn rond de 40 euro.

Als U deze verklaring hebt ingevuld en teruggestuurd heeft naar het CBR krijgt U bericht terug van het CBR middels een brief. Als U de gezondheidsverklaring digitaal heeft ingevuld staat het bericht van het CBR in het postvak van het CBR dat U kunt openen met UW DigiD met sms.

Deze brief OF het bericht uit het postvak van het CBR, moet U uitgeprint meenemen naar de keuring: Er staan een of meerdere ZD code(s) in die nodig zijn om de keuring uit te voeren.

De Medische Keuring

Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een medische keuring ondergaat. Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.

De keuring vindt plaats conform de ‘Regeling eisen rijgeschiktheid 2000’

U dient naar de keuring mee te brengen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• De brief of het bericht uit het postvak van het CBR (uitgeprint) met de ZD code(s)
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

Zie ook www.cbr.nl

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91

Rijbewijs CDE

Bij iedere vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs dient een medische keuring plaats te vinden. Deze regelmatige keuring is bedoeld om vrachtwagenchauffeurs veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. De keuring is verplicht bij de vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs en is een verplicht onderdeel voor het examen CDE.

U dient voordat U gekeurd gaat worden een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze gezondheidsverklaring kunt U ophalen bij stadwinkel of stadhuis, invullen en opsturen naar het CBR.

U kunt de gezondheidsverklaring ook digitaal downloaden en invullen via de website van het CBR. U heeft dan wel DigiD met SMS nodig. De kosten voor deze gezondheidsverklaring zijn rond de 40 euro.

Als U deze verklaring hebt ingevuld en teruggestuurd heeft naar het CBR krijgt U bericht terug van het CBR middels een brief. Als U de gezondheidsverklaring digitaal heeft ingevuld staat het bericht van het CBR in het postvak van het CBR dat U kunt openen met UW DigiD met sms.

Deze brief OF het bericht uit het postvak van het CBR, moet U uitgeprint meenemen naar de keuring: Er staan een of meerdere ZD code(s) in die nodig zijn om de keuring uit te voeren.

De Medische Keuring

Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een medische keuring ondergaat. Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.

De keuring vindt plaats conform de ‘Regeling eisen rijgeschiktheid 2000’

U dient naar de keuring mee te brengen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• De brief of het bericht uit het postvak van het CBR (uitgeprint) met de ZD code(s)
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

Zie ook www.cbr.nl

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91