Hefting Medische Keuringen

Nogepa offshore keuringen

NOGEPA streeft naar optimale medische zorg voor de mensen die op offshore mijnbouwinstallaties werken.

Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag, of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland, kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt, geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land.

Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist. Deze medische keuring is twee jaar geldig en moet door een door NOGEPA erkende arts worden uitgevoerd volgens de geldende leidraad medische aspecten voor geschiktheid voor werken offshore.

Als een werknemer niet geschikt wordt bevonden voor het werken offshore, is er een beroepsmogelijkheid. Deze is vastgelegd in de procedure inzake medische afkeuring met beroep.

De keuring

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een uitgebreide medische vragenlijst
• Lichamelijk onderzoek
• Spirometrie
• Schoudermeting

Let op: Voor “health monitoring purposes” wordt het aanbevolen bij de eerste keer dat men een offshore keuring ondergaat een ECG te maken.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Vragenformulier NOGEPA keuring

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91

Nogepa offshore keuringen

NOGEPA streeft naar optimale medische zorg voor de mensen die op offshore mijnbouwinstallaties werken.

Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag, of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland, kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt, geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land.

Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist. Deze medische keuring is twee jaar geldig en moet door een door NOGEPA erkende arts worden uitgevoerd volgens de geldende leidraad medische aspecten voor geschiktheid voor werken offshore.

Als een werknemer niet geschikt wordt bevonden voor het werken offshore, is er een beroepsmogelijkheid. Deze is vastgelegd in de procedure inzake medische afkeuring met beroep.

De keuring

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een uitgebreide medische vragenlijst
• Lichamelijk onderzoek
• Spirometrie
• Schoudermeting

Let op: Voor “health monitoring purposes” wordt het aanbevolen bij de eerste keer dat men een offshore keuring ondergaat een ECG te maken.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Vragenformulier NOGEPA keuring

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91