Hefting Medische Keuringen

Werken met ademlucht

Working with compressed air

Arbeiten mit Druckluft

Specifieke brandbestrijding en reddingswerkzaamheden, ofwel de gidsfunctie voor professionele hulpdiensten waarbij adem beschermende middelen moeten worden gebruikt, brengen altijd een groter risico en verhoogde lichamelijke en geestelijke inspanning met zich mee.

Daarom moet de ademluchtdrager ten eerste lichamelijk geschikt zijn. Dit moet blijken uit een medische keuring die periodiek moet worden herhaald:
voor personen < 40 jaar om de drie jaar, tussen de 40 en 50 jaar om de twee jaar en > 50 jaar elk jaar.

De keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen waarvan U een link onder aan deze pagina vindt doorgenomen. Afhankelijk van deze vragenlijst kan de arts beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Er wordt een longfunctie onderzoek verricht, uw bloeddruk wordt gemeten en uw urine wordt nagekeken.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Klik hier voor het:

Vragenformulier medische keuring werken met ademlucht

Questionair compressed air workers

Fragebogen Deutsch

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91

Werken met ademlucht

Working with compressed air

Arbeiten mit Druckluft

Specifieke brandbestrijding en reddingswerkzaamheden, ofwel de gidsfunctie voor professionele hulpdiensten waarbij adem beschermende middelen moeten worden gebruikt, brengen altijd een groter risico en verhoogde lichamelijke en geestelijke inspanning met zich mee.

Daarom moet de ademluchtdrager ten eerste lichamelijk geschikt zijn. Dit moet blijken uit een medische keuring die periodiek moet worden herhaald:
voor personen < 40 jaar om de drie jaar, tussen de 40 en 50 jaar om de twee jaar en > 50 jaar elk jaar.

De keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen waarvan U een link onder aan deze pagina vindt doorgenomen. Afhankelijk van deze vragenlijst kan de arts beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Er wordt een longfunctie onderzoek verricht, uw bloeddruk wordt gemeten en uw urine wordt nagekeken.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Klik hier voor het:

Vragenformulier medische keuring werken met ademlucht

Questionair compressed air workers

Fragebogen Deutsch

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91