BUTTONS parachute adoptie militaire dienst duiken sportkeuringen algemeen werken met ademlucht nogepa vervuilde grond Alcohol en drugs tankervaart taxikeuringen medibus rijbewijs cde zeevaart binnenvaart cruisschepen verzekeringskeuringen rijbewijs abe  

Taxipas (chauffeurpas)

De taxipas keuring is noodzakelijk voor chauffeurs die personen willen vervoeren.

De Medische Keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen doorgenomen. Afhankelijk van deze vragenlijst kan de arts beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen. Voor de keuring plaatsvindt, dient u eerst een aanvraagformulier voor een chauffeurspas aan te vragen. Hierbij krijgt u een vragenlijst en het IVW-formulier 'Geneeskundige Verklaring'. U kunt het formulier aanvragen via de website van het IVW.

U dient naar de keuring mee te brengen:

- De vragenlijst en het IVW-formulier 'Geneeskundige Verklaring'.
- Uw rijbewijs
- Medicatie die u gebruikt
- Een plastic potje (eventueel verkrijgbaar bij apotheek & drogist) met verse urine.

De kosten voor de Taxipaskeuring bedragen:

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

Na de keuring

Op basis van de ingevulde vragenlijst en het verrichte medische onderzoek beslist de keuringsarts of de taxipas geneeskundige verklaring kan worden afgegeven of niet of dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Zie ook www.cbr.nlVOOR KEURING BEL: 010 2810191