Hefting Medische Keuringen

Sportkeuringen: Rallysport

Het aanvragen van een licentie bij de KNAF is gekoppeld aan een verplichte sportkeuring. Voor internationale licentiehouders is elke 2 jaar een rust-ECG verplicht. Voor licentiehouders boven 45 jaar is elke 2 jaar een inspanningsECG verplicht.

De keuring

Onder aan deze pagina kunt U via de link het licentieformulier downloaden wat U ingevuld mee moet nemen naar de keuring. De antwoorden op de vragen worden met U doorgenomen. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats bestaande uit onderzoek van de ogen, meten van bloeddruk en polsfrequentie, nakijken van urine op eiwit en glucose.

Indien de vragenlijst daar aanleiding toe geeft kan het onderzoek uitgebreid worden met specifiek onderzoek. Bij internationale licentiehouders jonger dan 46 jaar volgt dan nog een rust-ECG. Internationale licentiehouders van 46 jaar en ouder krijgen een verwijzing mee om een inspannings-ECG te laten maken bij de STAR in Rotterdam.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Aanvraagformulier voor rijders

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91

Sportkeuringen: Rallysport

Het aanvragen van een licentie bij de KNAF is gekoppeld aan een verplichte sportkeuring. Voor internationale licentiehouders is elke 2 jaar een rust-ECG verplicht. Voor licentiehouders boven 45 jaar is elke 2 jaar een inspanningsECG verplicht.

De keuring

Onder aan deze pagina kunt U via de link het licentieformulier downloaden wat U ingevuld mee moet nemen naar de keuring. De antwoorden op de vragen worden met U doorgenomen. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats bestaande uit onderzoek van de ogen, meten van bloeddruk en polsfrequentie, nakijken van urine op eiwit en glucose.

Indien de vragenlijst daar aanleiding toe geeft kan het onderzoek uitgebreid worden met specifiek onderzoek. Bij internationale licentiehouders jonger dan 46 jaar volgt dan nog een rust-ECG. Internationale licentiehouders van 46 jaar en ouder krijgen een verwijzing mee om een inspannings-ECG te laten maken bij de STAR in Rotterdam.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Aanvraagformulier voor rijders

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91