Hefting Medische Keuringen

Medibus

De Medibuspas is per 1 januari 2015 te vervallen, maar de vijfjaarlijkse keuring voor bus- en touringcarchauffeurs blijft verplicht totdat Europese regelgeving hierover uniform is geworden.

Tot die tijd kunt U bij ons gekeurd worden voor de Vervoerspas en krijgt U in plaats van de Medibuspas een pas van ons bedrijf mee waaruit blijkt dat U aan de normen voldoet.

De Medische Keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen, waarvan u een link onder aan deze pagina vindt, doorgenomen.

Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom.

Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen. De keuring vindt plaats conform de ‘Regeling eisen rijgeschiktheid 2000’.

Na de keuring

Op basis van de ingevulde vragenlijst en het verrichte medisch onderzoek beslist de keuringsarts of de pas kan worden afgegeven of niet. Indien u goedgekeurd wordt krijgt u direct de Vervoerspas mee.

De Medipas is afhankelijk van Uw gezondheid maximaal vijf jaar geldig.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Formulier Medipas

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91

Medibus

De Medibuspas is per 1 januari 2015 te vervallen, maar de vijfjaarlijkse keuring voor bus- en touringcarchauffeurs blijft verplicht totdat Europese regelgeving hierover uniform is geworden.

Tot die tijd kunt U bij ons gekeurd worden voor de Vervoerspas en krijgt U in plaats van de Medibuspas een pas van ons bedrijf mee waaruit blijkt dat U aan de normen voldoet.

De Medische Keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen, waarvan u een link onder aan deze pagina vindt, doorgenomen.

Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom.

Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen. De keuring vindt plaats conform de ‘Regeling eisen rijgeschiktheid 2000’.

Na de keuring

Op basis van de ingevulde vragenlijst en het verrichte medisch onderzoek beslist de keuringsarts of de pas kan worden afgegeven of niet. Indien u goedgekeurd wordt krijgt u direct de pas mee.

De  pas is afhankelijk van Uw gezondheid maximaal vijf jaar geldig.

Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Medicatielijst (indien u medicijnen gebruikt)
• Urine
• Het uitgeprinte en ingevulde vragenformulier

Formulier Medipas

Kosten

Zie de actuele tarieven voor de huidige kosten. Klik hier voor de tarieven.

VOOR KEURING BEL: 010 – 281 01 91